Tabel langjarige gemiddelden
In deze tabel staan de “normale” waarden voor maximum- en minimumtemperatuur voor tijdvakken van ongeveer tien dagen (decaden). Deze waarden zijn gebaseerd op de gemiddelde temperaturen die zijn gemeten op de waarnemingsstations Den Helder, Groningen, De Bilt, Vlissingen en Maastricht over de periode 1971-2000.